adwokat w Warszawie
Porady prawne
w Warszawie

Adwokat prawa rodzinnego, prawa spadkowego

Agata Michalska-Szuster

agata michalska szuster

Doświadczony adwokat z wieloletnią praktyką z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa rodzinnego (rozwód, separacja, podział majątku, umowy majątkowe małżeńskie, kontakty, alimenty, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawy odszkodowawcze, etc.), prawa zobowiązań (sporządzanie umów, dochodzenie roszczeń z umów, etc.), prawa spadkowego (nabycie spadku, postępowanie działowe, zachowek, etc.), prawa medycznego (sprawy odszkodowawcze, obsługa osób fizycznych i prawnych etc.), prawa karnego (reprezentacja w szeroko pojętych sprawach karnych w charakterze obrońcy (podejrzanych, oskarżonych) oraz pełnomocnika (pokrzywdzonych).
Skuteczność w działaniu, klarowność komunikacji i dostępność dla klienta stanowią o tym, co wyróżnia mnie na szerokim rynku usług prawniczych. Porady prawne to jedna z moich specjalności.
Zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią prawną w Warszawie.

Doświadczenie

Od przeszło dekady reprezentuję klientów w postępowaniu pozasądowym i sądowym, jestem także ekspertem i konsultantem prawnym w zakresie prawa medycznego. Klienci postrzegają mnie jako osobę, która podejmuje wyważone i rozsądne decyzje aby osiągnąć porozumienie tam gdzie to możliwe, i potrafi działać zdecydowanie tam gdzie jest to konieczne.

Usługi

Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego - rozwodowych, o separację, kontakty i opiekę nad dziećmi, majątkowych - prawa spadkowego, prawa zobowiązań – sprawy o zapłatę, niewykonanie umowy, etc, prawa spółek handlowych oraz prawa medycznego.

Profesjonalizm

Moją najlepszą rekomendacją są moi klienci i pozytywne wyniki zakończonych spraw przez kancelarię.

Masz pytania? Skontaktuj się teraz

Skontaktuj się teraz

ZAKRES USŁUG

Odpowiadając na potrzeby moich klientów zapewniam kompleksowość i rzetelność obsługi prawnej w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych, o rozwód, separację, małżeńskich sprawach majątkowych (podział majątku), sprawach z zakresu pieczy i kontaktów z dziećmi, alimentów, w sprawach o zapłatę, w sprawach z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów (sprzedaży, najmu, dzierżawy etc.), odszkodowawczych, prawo spadkowe, sprawy o uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych, rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego, etc. Odrębną kategorię spraw stanowią sprawy z zakresu prawa medycznego, które dotyczą reprezentacji w postępowaniach sądowych cywilnych i karnych, dyscyplinarnych i mediacyjnych z zakresu prawa medycznego świadczonych zarówno na rzecz pacjentów jak i lekarzy.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne w naszej kancelarii prawnej jest szczególnie bliską gałęzią prawa cywilnego. Sprawy o separację, rozwód, opiekę nad dziećmi, kontakty, alimenty, wymagają rozwagi, empatii a jednocześnie stanowczości w działaniu. Kierując się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań rozwodowych, wiem jak najskuteczniej reprezentować interesy klientów. W sprawach o rozwód, separację, opiekę nad dziećmi, alimenty etc. zapewniam klientom wsparcie merytoryczne i logistyczne na całym etapie postępowania, od polubownego, poprzez sądowe, aż po egzekucyjne.

Zobowiązania i spadki

Nasza kancelaria prawna w Warszawie oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów, sprawy odszkodowawcze, majątkowe, nieruchomościowe, o zapłatę, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Prawo spadkowe, jedna z gałęzi prawa cywilnego, bardzo często nastręcza trudności związane z realizacją spraw po śmierci bliskich. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu wszystkich spraw w postępowaniu spadkowym, w tym spraw o stwierdzenia nabycia spadku (przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza), odrzucenie spadku, uregulowania majątkowych spraw spadkowych, spraw o dział spadku, o zachowek, etc.

Prawo medyczne

Zagadnienia z zakresu prawa medycznego nastręczają wiele trudności zarówno podmiotom świadczącym takie usługi jak i ich odbiorcom. Z praktyki wiem, iż najczęstsze zagadnienia odnoszą się do tzw. „błędów medycznych”, których stanowią przedmiot postępowań cywilnych i karnych. We wszystkich tego rodzaju sprawach, z uwzględnieniem postępowań odszkodowawczych, nasza kancelaria prawna świadczy pomoc pacjentom, lekarzom oraz personelowi medycznemu. Zawiłość i obszerność spraw z zakresu prawa medycznego wymaga analitycznego i zdecydowanego działania, które zapewnia najlepiej pojęta i najdalej idącą ochronę interesów reprezentowanej strony.

Pomoc podmiotom przebywającym za granicą

Jeżeli przebywasz za granicą i potrzebujesz pomocy w sprawach prawnych, w tym sądowych, administracyjnych i skarbowych związanych ze sprawami rodzinnymi, majątkowymi lub firmowymi kancelaria prawna jest gotowa pomóc i reprezentować Twoje interesy.

Negocjacje i mediacje

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych coraz częściej przekonuje mnie do korzystania z ugodowych sposobów rozwiązania sporu. Klientom naszej kancelarii prawnej oferujemy wsparcie w negocjacjach pozasądowych, mediacji na etapie przedsądowym i sądowym , sporządzanie i opiniowanie ugód na każdy etapie sprawy.

Spółki

Kancelaria prawna oferuje doradztwo podmiotom prawa cywilnego i handlowego, na każdym etapie prowadzonej działalności , przeprowadzenie przez wszystkie formalności związane z założeniem i rejestracją w KRS, doradztwo w sprawach bieżących, realizacja formalności na etapie likwidacji i wykreślenia z KRS.


Dołącz do grona zadowolonych klientów już teraz!