501 571 695
Email

Ile kosztuje prowadzenie sprawy spadkowej przez adwokata?

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem nieodpłatnej informacji o kosztach poprowadzenia sprawy spadkowej prosimy o kontakt : 

tel: 501 571 695

lub

via e-mail: a.michalska.szuster@gmail.com


Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa spadkowego zależy od okoliczności danej sprawy i ustalane jest po zapoznaniu się z jej stanem faktycznym i prawnym. Stwierdzenie nabycia spadku mające na celu usankcjonowanie dziedziczenia może zostać dokonane na drodze postępowania sądowego lub na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Tryb postępowania spadkowego zależy od wielu czynników:

  • stopnia skomplikowania danej sprawy,
  • wielości kwestii wymagających ustalenia, np.: czy zmarły pozostawił po sobie testament (a jeżeli tak, to czy doszło do sporządzenia testamentu zwykłego czy szczególnego),
  • czy spadkobiercy dziedziczą wyłącznie na podstawie ustawy, czy znany jest nam krąg spadkobierców ustawowych,
  • czy mamy do czynienia z koniecznością odrzucenia spadku,
  • oraz wielu innych czynników

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe jest tylko pierwszym etapem do uzyskania praw do majątku spadkodawcy, co w przypadku kilku spadkobierców wiąże się z koniecznością dokonania działu spadku, zaspokojenia zapisobierców (w przypadku testamentów), zapłaty zachowku (substytut spadku należnego w przypadku dziedziczenia ustawowego). Należy także pamiętać, że spadek to nie tylko aktywa ale także pasywa, tj. długi, które pozostawił po sobie zmarły i związane z nimi konsekwencje dla spadkobierców. Z uwagi na złożoną problematykę prawa spadkowego każda z takich spraw wymaga indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy.

Jak uzyskać informację o kosztach poprowadzenia sprawy spadkowej?

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem nieodpłatnej informacji o kosztach poprowadzenia sprawy spadkowej prosimy o kontakt: 

tel: 501 571 695

lub

via e-mail: a.michalska.szuster@gmail.com