501 571 695
Email

Prawo medyczne

Zagadnienia z zakresu prawa medycznego nastręczają wiele trudności zarówno podmiotom świadczącym takie usługi jak i ich odbiorcom. Z praktyki wiem, iż najczęstsze zagadnienia odnoszą się do tzw. „błędów medycznych”, których stanowią przedmiot postępowań cywilnych i karnych. We wszystkich tego rodzaju sprawach, z uwzględnieniem postępowań odszkodowawczych, nasza kancelaria prawna świadczy pomoc pacjentom, lekarzom oraz personelowi medycznemu. Zawiłość i obszerność spraw z zakresu prawa medycznego wymaga analitycznego i zdecydowanego działania, które zapewnia najlepiej pojęta i najdalej idącą ochronę interesów reprezentowanej strony.