501 571 695
Email

Odszkodowania

Od wielu lat udzielam wsparcia moim klientom w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na etapie negocjacyjnym, sądowym oraz egzekucyjnym. Na każdym z tych etapów ważne jest profesjonalne wsparcie, które pomoże w skoordynowaniu opieki medycznej, przygotowaniu dokumentacji dla ubezpieczyciela i poprowadzeniu postępowania negocjacyjnego oraz sądowego. Moja dotychczasowa praktyka pokazuje, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z możliwych długotrwałych skutków szkód doznanych zarówno na osobie, jak i na mieniu. Wiem, że poszkodowany potrzebuje profesjonalnego wsparcia już na najwcześniejszym etapie – bezpośrednio po zdarzeniu wywołującym szkodę, co pozwala zminimalizować czas oczekiwania na zapłatę. Proces uzyskiwania rekompensaty bez profesjonalnego wsparcia jest zazwyczaj długotrwały i uciążliwy. Naszym zadaniem jest odciążenie poszkodowanego od czasochłonnych działań, tak aby mógł skupić się na leczeniu oraz rehabilitacji przy kompleksowej i satysfakcjonującej finansowo realizacji jego praw. Wiem, że odzyskanie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej sprzed urazu jest najważniejsze, dlatego też należy wybrać najbezpieczniejszą i najpewniejszą drogę do uzyskania finansowej rekompensaty.