501 571 695
Email

Spółki

Kancelaria prawna oferuje doradztwo podmiotom prawa cywilnego i handlowego, na każdym etapie prowadzonej działalności , przeprowadzenie przez wszystkie formalności związane z założeniem i rejestracją w KRS, doradztwo w sprawach bieżących, realizacja formalności na etapie likwidacji i wykreślenia z KRS.