501 571 695
Email

Zobowiązania i spadki

Nasza kancelaria prawna oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów, sprawy odszkodowawcze, majątkowe, nieruchomościowe, o zapłatę, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Prawo spadkowe, jedna z gałęzi prawa cywilnego, bardzo często nastręcza trudności związane z realizacją spraw po śmierci bliskich. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu wszystkich spraw w postępowaniu spadkowym, w tym spraw o stwierdzenia nabycia spadku (przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza), odrzucenie spadku, uregulowania majątkowych spraw spadkowych, spraw o dział spadku, o zachowek, etc.

Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe dla klientów z Warszawy i całego kraju.