501 571 695
Email

Zakres usług

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne w naszej kancelarii prawnej jest szczególnie bliską gałęzią prawa cywilnego. Sprawy o separację, rozwód, opiekę nad dziećmi, kontakty, alimenty, wymagają rozwagi, empatii a jednocześnie stanowczości w działaniu. Kierując się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań rozwodowych, wiem jak najskuteczniej reprezentować interesy klientów. W sprawach o rozwód, separację, opiekę nad dziećmi, alimenty etc. zapewniam klientom wsparcie merytoryczne i logistyczne na całym etapie postępowania, od polubownego, poprzez sądowe, aż po egzekucyjne.

Zobowiązania i spadki

Nasza kancelaria prawna w Warszawie oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów, sprawy odszkodowawcze, majątkowe, nieruchomościowe, o zapłatę, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Prawo spadkowe, jedna z gałęzi prawa cywilnego, bardzo często nastręcza trudności związane z realizacją spraw po śmierci bliskich. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu wszystkich spraw w postępowaniu spadkowym, w tym spraw o stwierdzenia nabycia spadku (przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza), odrzucenie spadku, uregulowania majątkowych spraw spadkowych, spraw o dział spadku, o zachowek, etc.

Prawo medyczne

Zagadnienia z zakresu prawa medycznego nastręczają wiele trudności zarówno podmiotom świadczącym takie usługi jak i ich odbiorcom. Z praktyki wiem, iż najczęstsze zagadnienia odnoszą się do tzw. „błędów medycznych”, których stanowią przedmiot postępowań cywilnych i karnych. We wszystkich tego rodzaju sprawach, z uwzględnieniem postępowań odszkodowawczych, nasza kancelaria prawna świadczy pomoc pacjentom, lekarzom oraz personelowi medycznemu. Zawiłość i obszerność spraw z zakresu prawa medycznego wymaga analitycznego i zdecydowanego działania, które zapewnia najlepiej pojęta i najdalej idącą ochronę interesów reprezentowanej strony.

Pomoc podmiotom przebywającym za granicą

Jeżeli przebywasz za granicą i potrzebujesz pomocy w sprawach prawnych, w tym sądowych, administracyjnych i skarbowych związanych ze sprawami rodzinnymi, majątkowymi lub firmowymi kancelaria prawna jest gotowa pomóc i reprezentować Twoje interesy.

Negocjacje i mediacje

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych coraz częściej przekonuje mnie do korzystania z ugodowych sposobów rozwiązania sporu. Klientom naszej kancelarii prawnej oferujemy wsparcie w negocjacjach pozasądowych, mediacji na etapie przedsądowym i sądowym , sporządzanie i opiniowanie ugód na każdy etapie sprawy.

Spółki

Kancelaria prawna oferuje doradztwo podmiotom prawa cywilnego i handlowego, na każdym etapie prowadzonej działalności , przeprowadzenie przez wszystkie formalności związane z założeniem i rejestracją w KRS, doradztwo w sprawach bieżących, realizacja formalności na etapie likwidacji i wykreślenia z KRS.

Odszkodowania

Od wielu lat udzielam wsparcia moim klientom w dochodzeniu roszczeń
odszkodowawczych na etapie negocjacyjnym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Na każdym z tych etapów ważne jest profesjonalne wsparcie, które pomoże w skoordynowaniu opieki medycznej, przygotowaniu dokumentacji dla ubezpieczyciela i poprowadzeniu postępowania negocjacyjnego oraz sądowego.

Moja dotychczasowa praktyka pokazuje, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z możliwych długotrwałych skutków szkód doznanych zarówno na osobie, jak i na mieniu. Wiem, że poszkodowany potrzebuje profesjonalnego wsparcia już na najwcześniejszym etapie – bezpośrednio po zdarzeniu wywołującym szkodę, co pozwala zminimalizować czas oczekiwania na zapłatę. Proces uzyskiwania rekompensaty bez profesjonalnego wsparcia jest zazwyczaj długotrwały i uciążliwy. Naszym zadaniem jest odciążenie poszkodowanego od czasochłonnych działań, tak aby mógł skupić się na leczeniu oraz rehabilitacji przy kompleksowej i
satysfakcjonującej finansowo realizacji jego praw. Wiem, że odzyskanie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej sprzed urazu jest najważniejsze, dlatego też należy wybrać najbezpieczniejszą i najpewniejszą drogę do uzyskania finansowej rekompensaty.