Odpowiadając na potrzeby moich klientów zapewniam kompleksowość i rzetelność obsługi prawnej w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych, o rozwód, separację, małżeńskich sprawach majątkowych (podział majątku), sprawach z zakresu pieczy i kontaktów z dziećmi, alimentów, w sprawach o zapłatę, w sprawach z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów (sprzedaży, najmu, dzierżawy etc.), odszkodowawczych, prawo spadkowe, sprawy o uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych, rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego, etc. Odrębną kategorię spraw stanowią sprawy z zakresu prawa medycznego, które dotyczą reprezentacji w postępowaniach sądowych cywilnych i karnych, dyscyplinarnych i mediacyjnych z zakresu prawa medycznego świadczonych zarówno na rzecz pacjentów jak i lekarzy.